Coaching op maat

Wie ben ik?

Ik ben Emile Coonen, gecertificeerde NOBCO/EMCC-coach.

Vanuit mijn eigen coachingspraktijk verleen ik individuele, vaak werk- en/of studiegerelateerde, coaching op maat.

Door mijn achtergrond ben ik een breed georiënteerde ervaringsdeskundige. Bepaalde eigenschappen van mij zijn daardoor sterk ontwikkeld. Zo kan ik, zonder mening of oordeel, open staan voor jouw belevingswereld: ik kan mij goed daarin verplaatsen. Door snel met jou tot een prettige samenwerking (klik) te komen, kan ik jou doelgericht helpen om noodzakelijke veranderingen daarin aan te brengen. Op eigen kracht, door eerst jezelf bewust te maken wat je belemmeringen zijn.

Wat het in de kern is

In de kern betekent coaching op maat dat ik jou help met:

 • Problemen herkennen, erkennen en verkennen.
 • Ontdekken wat je doet, wie je bent, wat je wil en wat je kunt.
 • Anders kijken, leren en doen.

Ik heb een luisterend oor, coach luchtig en met gepaste humor. Maar ook met durf. Indien ik het nodig acht schroom ik niet om je uit te dagen of te provoceren.

Mijn vakgerichte studie achtergrond

Mijn opleiding heb ik genoten aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Daar ben ik getraind om te coachen vanuit mijn eigen visie en ervaringen. Ik verwierf daar nieuwe kennis, paste deze toe én werd zelf gecoacht. En kreeg handvatten om mijn talenten, en die van anderen, optimaal te benutten. Ik ontwikkelde me tot professionele coach en ontdekte welke werkvormen en methoden het beste bij mij passen.

Naast basismethodes maakte ik ook kennis met methodes en technieken gericht op individuele coaching. T.w. Provocatief Coachen, NLP, Voice Dialogue en Systemisch Coachen. Dit alles met ruimte voor eigen visie, inspiratie en zingeving.

De opleiding tot professionele coach bij Windesheim is een Europese erkende hoogstaande opleiding, bij STiR geregistreerd en bij NOBCO/EMCC geaccrediteerd, met EQA-keurmerk.

Mijn achtergrond als coachend leidinggevende

Na een lange carrière als ICT-professional in het bedrijfsleven werk ik sinds 1999 bij de overheid in verschillende managementfuncties. Mijn voorkeur ging daarbij altijd uit naar het mensgerichte leiding geven. Sinds 2005 was ik teammanager, met zowel operationele als human resource focus. Sinds 2015 ben ik, naast zelfstandig coach, eveneens werkzaam als coachend leidinggevende in wendbare projectorganisaties.

Hierdoor kan ik mij goed inleven in jouw problemen en in mogelijke oorzaken ervan. En ben ik mij goed bewust van de krachten en mogelijkheden, waarvan jij binnen de coaching gebruik maken kan.

Mijn achtergrond qua persoonlijke ontwikkeling

Ook ik heb mij veranderingen aangeleerd. En vooral ook oude afgeleerd.

Mezelf uiten, mezelf presenteren. “Ik ben goed zoals ik ben”. Rustig zijn en mijn stelligheid overboord gooien. Fouten durven maken en niet altijd een 10 hoeven halen. Na een fout niet in de put zitten. Allemaal zaken die na mijn 45e levensjaar nieuw werden voor mij.

Deze nieuwe overtuigingen ben ik met mijn eigen ik gaan integreren. T.w.:

 • Bewustwording hoe ik mijzelf als instrument moet inzetten.
 • Durven experimenteren.
 • Durven reizen op mijn eigen intuïtie, gevoel, zelfvertrouwen en lef.
 • Leren minder hard te werken, rustig aan durven doen.
 • Leren loslaten. Controle op zaken waar je geen invloed op hebt kost je alleen maar energie.
 • Verantwoordelijkheid bij een ander durven laten.
 • Vertrouwen op het eigen vermogen van de ander, zodat hij zijn bronnen kan raadplegen.
 • Loslaten van altijd maar een ander moeten helpen.
 • Leren totaal te ontspannen.
 • Durven te relaxen.

Ook jij kunt dergelijke ontwikkelingen doormaken.

Authentiek

Ik geloof in mijn authenticiteit. In mijn eigen kunnen.

Dit vergroot mijn echtheid en mijn geloofwaardigheid, wat mijn coaching met jou positief beïnvloedt.

Ik realiseer me dat wat er tijdens de coaching met jou gebeurt kenmerkend is voor jouw gedrag in de situaties, waarin jij momenteel problemen ondervindt. Ik weet wat ik doe, hoe ik dat doe, waarom ik dat doe en waarvoor ik dat doe.

Dit werkt effectief naar jou toe, en geeft een hoog rendement.

Situationeel en authentiek

Wat betekent dit naar jou toe?

Door mijn studie, mijn werkervaring als coachend leidinggevende en mijn persoonlijke ontwikkeling durf ik vertrouwen te hebben in het proces en in mijn authentieke ik. Dat betekent dat ik vertrouwen heb in wat er tijdens de coaching allemaal gebeuren kan en gaat, vertrouw op mijn analytische vermogen en op het volgen van mijn intuïtie.

Dit maakt dat ik “situationeel coach”. Ik kies naar jou toe voor de coachingshouding en werkvorm waarvoor ik op dat moment het meeste voel en die het beste bij jou past.

Met groot vertrouwen in het proces, in jou en in mezelf. 

Samen experimenteren, analyseren en improviseren wij, altijd afgestemd op jou en jouw situatie.

Dat is coaching op maat.