Ontwikkeling van de unieke mens door coaching op maat

Hoe zie ik jou?

Je bent uniek

Ieder mens is uniek, heeft potentie voor ontwikkeling en is een autonoom functionerend wezen, verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Coaching richt zich met name op zelfsturing en de bewustwording van die verantwoordelijkheid. Als je wil veranderen moet je jezelf willen openstellen en aanvaarden dat alleen jijzelf dingen kunt veranderen. Je kunt er op een andere manier naar leren kijken en mee leren omgaan. Waardoor je beter functioneert en over het algemeen beter in je vel zit.

Jou helpen vorm te geven aan deze positieve wending is de kracht van mijn coaching.

Je bent onvergelijkbaar

Ik stuur daarom vooral aan op jouw (zelf)inzicht en dus kennisvergroting, houding/gedrag, vaardigheden en ontwikkeling. Ik vind het mooi om jou zodoende in staat te laten zijn tot dingen die jij van jezelf niet verwacht had. Daarbij vergelijk ik jou niet met een ander. Modellen als het Enneagram, Belbinrollen, en DISC die ervan uitgaan dat mensen op basis van gemeenschappelijke kenmerken in te delen en te vergelijken zijn, gebruik ik daarom liever niet.

Ik werk met jou vanuit het gezichtspunt van uniciteit. Wat mij betreft ben jij altijd de unieke, onvergelijkbare mens.

Ontwikkeling vanuit je kern

Mijn bijdrage aan jouw ontwikkeling

Bovenstaande visie is bepalend voor wat ik als professionele coach doe en hoe ik dat doe. Ik wil jou helder in beeld laten krijgen wie je in de kern bent, wat je ten diepste zélf wil en kunt, en hóe je dat kunt gaan realiseren.

Het betreft jouw ontwikkeling, in de meest complete zin van het woord.