Is de rek er even uit? Of zit je in de knoop?

Verkeer je in een fase van het leven, waarin je vast loopt?

En heb je

  • burn-out symptomen?
  • problemen met functioneren (studie en/of werk)?
  • problemen vanwege je culturele achtergrond?

Of heb je

  • een onvermogen ten aanzien van mogen, willen en kiezen?
  • moeite in relaties met partner, kinderen, collega’s of anderen?
  • slechte ervaringen gehad tijdens jouw jeugd of opvoeding?

Of een combinatie hiervan?

Waardoor je (te) veel ballen in de lucht moet houden.

Zit je daardoor in een (dreigende) burn-out?

Waardoor je je apathisch, gespannen, zonder zelfvertrouwen, gestrest en energieloos voelt. Je denkt: “Ik ben op!”, “Ik zit stuk!”.

Klik dan nu door naar de CONTACT-pagina. Lees anders verder.

Ben je het overzicht kwijt?

Heb je problemen op het werk? Of met je studie? Gaan de dingen even niet zoals jij dat wil? Ben of raak je het overzicht kwijt? Of voel je je steeds vaker depressief?

Dan ben je hoogstwaarschijnlijk aangelopen tegen de harde realiteit van onze moderne westerse maatschappij.

Een maatschappij die is gebaseerd op individualisering, continue groei van economie en welvaart. Waarbij de nadruk ligt op kennis, wetenschap en technologie. Op steeds meer informatie en het steeds sneller moeten verwerken daarvan. Op beheersing en controle. En op steeds meer, beter, sneller, hoger, mooier, nieuwer en in steeds kortere cycli.

Voor dit alles betalen wij een hoge prijs.

Daardoor loop je meer en meer het risico om te maken te krijgen met persoonlijk disfunctioneren als gevolg van desoriëntatie, onzekerheid, onbehagen, verwarring, angst, frustratie, depressie en burn-out.

Van nature ben jij uitgerust om met deze problemen op het werk (of studie) om te gaan.

Echter, door de steeds grotere en aanhoudende mate van problemen op het werk of studie krijg je geen tijd meer om te herstellen.

Problemen op het werk of studie

Problemen op het werk of studie die om coaching vragen

Je neemt jezelf mee. Jouw eigen persoonlijkheid, karakter en identiteit laat je niet thuis.

Organisaties (bedrijven en opleidingen) werken met doelen, deadlines, financiële targets, afspraken en regels. Deze organisaties bestaan uit cultuur en ongeschreven wetten. Samen met veranderingen en andere factoren oefent dit alles zware druk uit op personeel, managers en studenten.

Jij, als werkend of studerend mens, neemt daardoor een rol aan. Soms anders dan jij zelf werkelijk bent: “ik doe dit werk (deze studie) wel, maar ik ben dit niet”.

Deze verwijdering van jezelf vraagt veel energie. Je raakt het overzicht kwijt. Uiteindelijk kan dit, afhankelijk van jouw draagkracht en elasticiteit, leiden tot stress en zelfs burn-out.

Oorzaken van jouw problemen op het werk of studie komen vaak ergens anders vandaan

Achter jouw problemen ligt vaak een persoonlijke vraag of knelpunt, waarvan jij zelf je soms niet bewust bent.

Uit mijn gedane coachingstrajecten blijkt dat er hiervan weinig van functiegerichte aard zijn. Het tegendeel is eerder waar. De meeste hebben te maken met iemands overtuiging, identiteit en zingeving. Of met invloed vanuit zijn omgeving.

Jij kunt echter veranderen. Je kunt leren je bewust te worden van je huidige situatie. En van daaruit je gaan ontwikkelen. Zodat je niet (meer) in die stress of burn-out terecht hoeft te komen.

Potentieel van de unieke mens

Mijn visie op de mens, als uitgangspunt voor kunnen leren veranderen

Ieder mens is uniek, heeft potentieel en is een autonoom functionerend wezen, verantwoordelijk voor zijn eigen handelen.

Coaching richt zich met name op zelfsturing en de bewustwording van die verantwoordelijkheid.

Als je wil veranderen, moet je jezelf openstellen en aanvaarden dat alleen jijzelf dingen kunt veranderen. Je kunt er op een andere manier naar leren kijken en mee leren omgaan. Waardoor je beter functioneert en over het algemeen beter in je vel zit.

De kracht van mijn coaching is jou dusdanig begeleiden dat je aan deze positieve wending vorm geven kan.